Category Archives: Đục thủy tinh thể

Các bài viết liên quan về bệnh đục thủy tinh thể ở mắt

Quy trình kỹ thuật mổ Phaco tại Mắt Việt An Đà Nẵng

Mổ Phaco là giải pháp được lựa chọn để điều trị đục thủy tinh thể